• போர்க்வார்னர்

 • கனடிய சோலார்

 • முதல் பொருள் அறிவியல் (தாய்லாந்து) கோ., லிமிடெட்.

 • MLT சோலார் எனர்ஜி (தாய்லாந்து)

 • மியான்மர் எஸ்.எஸ்.ஐ

 • PT பயோடிஸ் ப்ரைமா அக்ரிசிண்டோ (இந்தோனேசியா)

 • கியாகியா உணவு

 • டிரினா சோலார் (தாய்லாந்து)

 • யூனிடெக்

 • Moxpert process co.,ltd.ஃபெரோமோலிடினம் தொழிற்சாலை கட்டுமான திட்டம்

 • நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு ஆய்வக கட்டிடத்திற்கான AU ஆப்பிரிக்காவின் திட்டம்

 • Talesun (தாய்லாந்து) 1GW பேட்டரி விரிவாக்கம் ME வேலை

 • YIHAI உணவு(தாய்லாந்து) கோ., லிமிடெட்.உணவுத் தொழிற்சாலை முதல் கட்டத் திட்டம்