01-2

சேவை துறைகள்

ஒருங்கிணைந்த சுற்று தொழில்
புதிய ஆற்றல் தொழில்
உணவு மற்றும் மருந்து தொழில்
இயந்திரங்கள் உற்பத்தி தொழில்
பிளாட் பேனல் காட்சி தொழில்
வாழ்க்கை அறிவியல் தொழில்
பொது கட்டுமான தொழில்
இணைய தரவு மையம் (IDC)

02-3

முழு செயல்முறை சேவை

ஆலோசனை & வடிவமைப்பு
பொறியியல் மேலாண்மை
உபகரணங்கள் கொள்முதல்
வர்த்தக தளவாடங்கள்
கட்டுமானம் மற்றும் நிறுவல்
செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு